Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 21 ’21

De staat van katholiek Nederland — De buitenlandse priesters komen het geloof terugbrengen

Een op de vier katholieke priesters in ons land komt uit het buitenland. Dat aantal neemt de komende jaren alleen maar toe, want ook de studenten van de Nederlandse priesteropleidingen komen steeds vaker van verre.

Toen de Indiase priester Titus Amalr…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Stijn Fens

De Morgen, De Ondernemer, HLN, Het Parool

Maaike van Houten

Dagblad van het Noorden, De Morgen, De Ondernemer, Het Parool