Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 29 ’20

CDA moet de 'running mate' koesteren, niet marginaliseren

Hugo de Jonge kwam in juli superlatieven te kort om Pieter Omtzigt te prijzen nadat de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing bekend werd. En terecht. Voor Hugo de Jonge zelf was het een narrow escape. Zijn mandaat is flinterdun. Omtzigt kan zich met…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs