Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemiek Huijerman for OneWorld
Oct 16 ’14

Inspectie van kledingfabrieken in Bangladesh afgerond

De inspecteurs stuitten in de 1106 onderzochte fabrieken op zo’n 80.000 gebreken op veiligheidsgebied. Die moeten allemaal worden verholpen. Verbeteringen als het verminderen van de vloerbelasting door mensen, machines en materiaal, gebeuren al. Maar…

auteur

Get notified of new articles from this auteur