Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Angelo van Schaik for BN DeStem
Mar 31 ’22

Italië heft na twee jaar corona medische noodtoestand op, ook veel regels komen te vervallen

videoNa ruim twee jaar heft Italië de medische noodtoestand op. Afgekondigd in januari 2020 om de dreigende Corona-epidemie het hoofd te bieden, gaat het Zuid-Europese land nu langzaam terug naar normaal.

,,Een goede beslissing, geheel in lijn met hoe…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Angelo van Schaik

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden