Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Fens for Trouw
Jan 12 ’22

Herdenkingsjaar Paus Adrianus VI — Adrianus VI: te laat voor Luther, te vroeg voor Rome

Deze week is het 500 jaar geleden dat de 'Nederlandse paus' Adrianus VI werd gekozen. Bij het grote publiek is hij nog altijd onbekend. Het Adrianusjaar moet daar verandering in brengen.

Je zou kunnen zeggen dat hij bij de inboedel hoort. Sinds jaar e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stijn Fens

De Morgen, De Ondernemer, HLN, Het Parool