Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom de Beer for Eindhovens Dagblad
Oct 23 ’18

Referendum nuenen — Stem en red democratie

Voor of tegen fusie, de opkomst in Nuenen toont aan dat het gezond gesteld is met de democratie.

Ik ben als voorstander van de fusie van Nuenen met Eindhoven inmiddels bekomen van de uitslag van het referendum dat op 10 oktober werd gehouden. Hoewel i…

auteur

Get notified of new articles from this auteur