Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Al in 2011 rinkelden de eerste alarmbellen

In de Tweede Kamer vindt vandaag debat plaats over falende luchtwassers. De overheid heeft de plicht woongebieden stankvrij te maken.

Gecombineerde luchtwassers falen als het om de verwijdering van stank gaat. Het is al jaren bekend. Al in 2011 rinkel…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs