Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Toon Mesman for Tubantia
May 18 ’18

Habib Gouriye verloochent zijn afkomst niet

Twintig schilderijen van Habib Gouriye zijn vanaf zaterdag te zien in de bibliotheek aan de Pijpenstraat.

Hoewel hij al dertig jaar in Enschede woont, is in zijn werk nog duidelijk te zien dat hij uit verre streken komt. Habib is in de jaren 80 van de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur