Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 23 ’19

Het Sportgala heeft wel wat weg van de Oscar-uitreiking

Jarenlang liet ik de feestelijke uitreiking van de Jaap Edens aan de fine fleur van de Nederlandse topsport voor wat die was. Elf jaar geleden voor het laatst, net als het boekenbal. Dit jaar ging ik wel. De regie van de NOS had bedacht hoe leuk het …

auteur

Get notified of new articles from this auteur