Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 17 ’21

Zo voorkom je dat je tv gekke dingen doet tijdens EK-wedstrijden

Het zal je maar gebeuren: je zit het EK te kijken, maar de bal schokt ineens gek over het scherm heen. En na een half uur besluit je tv zichzelf ineens opnieuw op te starten voor een update. Hoe voorkom je dat soort gekke dingen, zodat je zonder afle…

auteur

Get notified of new articles from this auteur