Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van den Oetelaar for Omroep Brabant
Mar 02 ’21

Veel minder aanmeldingen voor mbo's: 'Maar we verwachten ze nog steeds'

Horecaopleiding De Rooi Pannen in Tilburg heeft normaal rond deze tijd zo'n 2000 aanmeldingen binnen, nu zijn het er maar 1500: een kwart minder dus. Ook bij andere mbo-opleidingen melden zich veel minder leerlingen aan. Toch verwacht directielid Jan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur