Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen Schauwaert for BN DeStem
Mar 25 ’21

op kamers in coronatijd — 'Naar school, heerlijk'

Hoe houd je deze tijd vol?

,,Mijn omgeving blijft optimistisch en dat werkt aanstekelijk. Met z'n allen proberen we er het beste van te maken. Ik vind het ook erg fijn dat ik een relatie heb, zodat ik in deze vervelende periode altijd op mijn vriend k…

auteur

Get notified of new articles from this auteur