Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 29 ’21

Amsterdamse metronet in zwaar weer: ‘Als je niet uitkijkt, rijdt er straks geen metro meer’

Het Amsterdamse metronet verkeert in zwaar weer door slepende problemen met een nieuw beveiligingssysteem. Sussende geluiden vanuit het stadsbestuur doen daar niets aan af. ‘De keuze voor dit nieuwe systeem was roekeloos.’

De al jaren durende probleme…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Bas Soetenhorst

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden

Marc Kruyswijk

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden