Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Henk Langenhuijsen for Brabants Dagblad
Jun 26 ’21

'Smelt' van Ernst Daniël Smid toont Parkinson als toegift

Het blok ijs op het podium druppelt flink, maar smelt toch haast onzichtbaar. En straks is het een

herinnering. Het is een even voor de hand liggend als sprekend beeld voor vergankelijkheid.

In Smelt, een theatervoorstelling over wie je wilt zijn en wi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Henk Langenhuijsen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, de Gelderlander