Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 21 ’21

Aardgasvrij, hoe krijg je de bewoners mee in die enorme omschakeling

column 't pleinDe afkoppeling van het aardgas is financieel én technisch een meer dan moeilijke opgave. Bovendien hoe krijg je (wijk)bewoners mee in die enorme omschakeling. Natuurlijk er zijn in diverse buurten actieve meedenkers, maar over de juist…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Rob Jaspers

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden