Article

Adriaan van Abeelen for Brabants Dagblad
Sep 12 ’20

Weerstand tegen robuuste aanpak

In het stuk van Ernest de Groot [BD 1 september] komen diverse oorzaken van de verdroging aan de orde, waaronder de toenemende waterwinningen uit het diepe en ondiepe grondwater. In de drie voorstellen van aanpak komt merkwaardigerwijs de beperking v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur