Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophia Verboom for Nederlands Dagblad
Nov 26 ’19

Psst: Zing gewoon een wiegeliedje voor een kind dat jouw taal niet kent

Waar woorden tekortschieten, spreekt de muziek. Dat zou een uitspraak van sprookjesschrijver Hans Christian Andersen zijn. Als dat zo is, zou muziek weleens niet gebonden hoeven zijn aan een bepaalde cultuur. Antropologen zochten het uit. Hun bevindi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur