Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ron de Waal for PZC
Apr 02 ’20

Na vertrek broers Meulmeester doet HC Zeeland een stapje terug

De Middelburgse broers Kevin en Brendan Meulmeester gaan hun handbalheil zoeken in de eerste nationale klasse in België. Hun vertrek naar Don Bosco in Gent heeft gevolgen voor HC Zeeland, dat vrijwillig degradeert uit de hoofdklasse.

Het besluit werd …

auteur

Get notified of new articles from this auteur