Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aileen Slot for Tubantia
Jan 19 ’22

Fakkeltocht door Oldenzaal, deze inwoners zijn erbij: ‘De grens is overschreden’

videoOLDENZAAL - Met brandende fakkels trok een grote groep mensen woensdagavond door de binnenstad van Oldenzaal, als statement tegen de coronamaatregelen. Drie deelnemers aan het woord. „Wat nu ontstaat, is absurd.”

Voor het stadhuis in Oldenzaal de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Aileen Slot

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer