Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tanny Dobbelaar for Trouw
Jun 02 ’21

Boekrecensie Filosofie — We zaten altijd al in een lockdown, en dat blijven we

De auteur

De Franse filosoof en socioloog Bruno Latour (1947) kreeg grote bekendheid met Wetenschap in actie (1987) en Wij zijn nooit modern geweest (1991). Hij onderzoekt hoe wetenschappelijke feiten tot stand komen door complexe sociologische proces…

auteur

Get notified of new articles from this auteur