Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 21 ’19

De zorgkosten gaan alleen omlaag als de patiënt thuis aan de slag kan

Let niet alleen op de zorgkosten, maar organiseer de zorg ook anders. Dat bepleiten Bart Berden en Hugo Keuzenkamp.

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staan op het spel. Gevaarlijk, want zorg is noodzakelijk, daar kunnen we geen risico m…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs