Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annelien Jonkman for de Volkskrant
Sep 11 ’18

Onderwijs — Wij doen wat Ton van Haperen wil

Drie vakdocenten enthousiasmeren 55 leerlingen om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.

In een interview in de Volkskrant van afgelopen zaterdag zegt collega Ton van Haperen dat wij ons onderwijs alleen kunnen redden door het tot de grond toe a…

auteur

Get notified of new articles from this auteur