Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Adam Popescu for National Geographic
Jan 16 ’19

Kijk hoe hazen toeslaan als kannibalen op schokkende beelden

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Amerikaanse hazen vlees eten en zelfs kannibalen zijn. De zoogdieren eten ironisch genoeg ook van de karkassen van hun grootste vijand, de Canadese lynx.woensdag 16 januari 2019

Nieuwe foto’s onthullen voor het eerst dat…

auteur

Get notified of new articles from this auteur