Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald Laan for Adformatie
May 07 ’20

Nederland hunkert naar humor, het werkt helend

Een sterke behoefte aan humor, zie je in allerlei data terug. Het goed toepassen ervan zorgt ervoor dat je merk aantrekkelijker wordt

Deel 1|2: Waarom humor voor jouw merk van High Risk, High Gain naar Medium Risk, High Gain verschoven is

Laat ik starten met een disclaimer, want uiteraard…

auteur

Get notified of new articles from this auteur