Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alicia Henken for Vrouw magazine
Jan 09 ’18

Gebruik alsjeblieft het k-woord niet meer

In het televisieprogramma Over mijn lijk worden vijf mensen gevolgd die te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben. Dertiger Edgar overleed vorig jaar aan longkanker. Maar niet zonder een grote wens kenbaar te maken.

Kanker wens je…

auteur

Get notified of new articles from this auteur