Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 21 ’19

Davidsfonds kiest de scherpste pennen

Op de jaarlijkse ‘Toast Literair’ van het Davidsfonds in Huis Mulle werden opnieuw de scherpste pennen van Tielt gekozen met de ‘Junior Journalist’-schrijfwedstrijd. De preselectie in Tielt voor de derde graad van de lagere school werd georganiseerd …

auteur

Get notified of new articles from this auteur