Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bernd Vinke for Logistiek
Aug 30 ’17

Kredietwaardigheid checken? Voer zelf een check uit in 9 stappen

Het aantal faillissementen daalt het afgelopen jaar, maar de omvang van de faillissementen groeit, meldt AMweb. Meer bedrijven lijken dus de problemen te ondervinden van openstaande facturen. Des te meer reden om een kredietwaardigheidscheck uit te v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur