Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan Hensels for De Limburger
Jan 20 ’22

Bemoeienis van Schiphol met vliegveld Beek leidt tot hoop en vrees

De Schiphol Group voert gesprekken met Maastricht Aachen Airport over mogelijk een belang in de Limburgse luchthaven. Waar komt die plotse interesse vandaan en wat betekent dat voor de toekomst van het vliegveld in Beek?

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jan Hensels

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden