Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 10 ’21

Als het theater een brug te ver is voor sommigen, dan maakt Minou Bosua zelf de oversteek wel

DEN BOSCH - Hoe zorg ik voor mijn moeder? Hoe doen anderen dit? Wat is de rol van de vader? Het zijn vragen waar de Bossche theatermaker Minou Bosua zelf tegenaan loopt en die ze op verschillende plaatsen neerlegt, zoals binnenkort in de wijken Bosch…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Henk Langenhuijsen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, de Gelderlander