Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 11 ’19

Recordaantal nieuwe eenmanszaken in Nederland

Nederlanders zijn altijd al bijzonder ondernemend geweest en we lijken alleen maar ondernemender te worden. In 2018 werden er ruim 191.000 bedrijven opgericht, maar liefst 94 procent werd ingeschreven al eenmanszaken.

Dat blijkt uit cijfers die het Ce…

auteur

Get notified of new articles from this auteur