Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sven Vonck for HLN
Jun 10 ’21

Aandelen zijn duur: moet je even wachten met beleggen?

Beginnende beleggers hebben vaak de neiging om het ‘perfecte moment’ af te wachten om in de markt te stappen. De voorbije jaren zijn de aandelenkoersen fors gestegen. Aan zo’n rally komt vroeg of laat een einde. Betekent dit dan dat we beter wachten …

auteur

Get notified of new articles from this auteur