Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Teun Teeuwisse for Quote
Jun 30 ’20

Booking bashen: 'Net als cafébaas heeft ook miljardenbedrijf recht op staatssteun'

Afgelopen tijd hoorde je er als opiniemaker niet bij als je Booking.com niet aan de schandpaal nagelde. Het was immers schandalig dat een bedrijf dat winsten had uitgekeerd aan aandeelhouders nu bij de overheid aanklopte. Het trieste dieptepunt was h…

auteur

Get notified of new articles from this auteur