Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert van Roermund for BN DeStem
Jun 26 ’20

Het vrome bedrog van de uitlegtegel

Opvoedkundige bordjes bij standbeelden die onze eigen morele voortreffelijkheid versterken, zijn vroom bedrog. Wij zijn, helaas, moreel geen haar beter dan onze voorvaderen.

Bij protestacties tegen racisme zijn er de laatste weken standbeelden omgetro…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bert van Roermund

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PZC