Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 04 ’21

Wetenschapsdag Sherlock HoLmes — 'Yes, dit is een gave vingerafdruk'

Detective zijn, slijm maken of lichtbekijken; kinderen doken zaterdag in de Middelburgse bieb in de wondere wereld van de wetenschap. Hoe leidt een poedertje tot de oplossing van een misdaad?

De broers Rick (9) en Silvijn (7) van het Reve zijn er klaa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur