Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dorine Schenk for nrc.nl
Nov 30 ’18

Natuurkundige Sean Carroll denkt dat hij in voortdurend splitsende universa leeft

Natuurkunde De theorie achter de quantummechanica is bizar en contra-intuïtief. De Amerikaanse natuurkundige Sean Carroll probeert haar te doorgronden. Hij denkt dat er heel veel werelden zijn, en heel veel versies van hemzelf.

Er is niks raarders dan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Dorine Schenk

Het Parool, NewScientist, Technisch Weekblad, nrc.next