Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 19 ’20

Anne Glas 40 jaar actief bij MBZ: "Plots hadden we zicht op een echte wereldhaven"

Het is uitzonderlijk dat iemand 40 jaar bij dezelfde werkgever blijft. Anne Glas genoot bovendien het voorrecht om als directiesecretaresse van MBZ het reilen en zeilen van de haven vanop de eerste rij mee te maken.

"Het deed me iets toen op 1 oktober…

auteur

Get notified of new articles from this auteur