Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Scato van Opstall for Adformatie
Oct 29 ’19

Het briljante worst case-scenario van Unox

Het merk heeft niet alleen ballen - maar ook verstand en een hart.

Voordat ik dit stukje schreef moest ik eerst de blaren op m’n handen doorprikken wegens een langdurig spontaan applaus. De schuldige is de nieuwe campagne van Unox voor zijn plantaardi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur