Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stevo Akkerman for Trouw
Jul 28 ’21

Ik heb, heel onsportief, alle magie van de Spelen kapotgeredeneerd

Er bestaan vele vormen van waanzin, beste mensen, en vandaag willen we de waanzin behandelen die ‘sport’ heet. Ik doel daarbij niet zozeer op het sporten zelf, hoewel de mishandeling van jonge turnsters onlangs weer heeft aangetoond hoe ongezond het …

auteur

Get notified of new articles from this auteur