Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ad Red for AD
May 18 ’19

RECTIFICTATIE

In het magazine van 9 februari voerde Egbert Jan Riethof in zijn column een oude geliefde op die, hoewel de naam was veranderd, te herkenbaar bleek. Haar echtgenoot werd bij zijn echte voornaam genoemd. De column noemde een gevoelig persoonlijke deta…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ad Red

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor