Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 16 ’21

Bataclan: Appverkeer verbindt Anass A. met aanslagen - of niet? — Kwamen de AK-47's uit Bos en Lommer?

Hij was gevierd jongerenwerker, maar nu wordt Amsterdammer Anass A. vervolgd wegens medeplichtigheid aan het leveren van wapens voor de terreuraanslagen in Parijs in 2015. Welke bewijzen zijn er tegen hem?

In de verhoorstudio van politiebureau Meer en…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Bas Soetenhorst

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden

Wouter Laumans

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Morgen