Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Oosterbaan for EenVandaag
Mar 22 ’19

Deze school wil voorkomen dat peuters te dik worden

Nog altijd blijkt het lastig om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. In Amsterdam is een op de vijf kinderen te zwaar. Met een nieuw programma voor voorscholen denkt de Hogeschool van Amsterdam dit probleem nu wel aan te kunnen pakken.

Landelijk is…

auteur

Get notified of new articles from this auteur