Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Cochez for apache
May 21 ’21

Veroordeelde voor wapenhandel in BBET-zaak ook aan de slag in munitiedepot

K.H., de man die in het proces over de neonazistische organisatie BBET werd veroordeeld voor het stelen en het illegaal verhandelen van militaire wapens, werkt in het munitiedepot in Leopoldsburg, samen met de voorvluchtige Jürgen ...

We found this article at:

auteur

Get notified of new articles from this auteur