Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 09 ’18

Brieven

Beatrijs Ritsema slaat de spijker op zijn kop met haar retorische vraag „zou het de bedoeling zijn dat je eerst het bassin vol laat stromen met water, zoals dat ging in de tijd van de lampetkannen?” (Die twee kranen, really?, 26/7). Het gaat haar om …

auteur

Get notified of new articles from this auteur