Article

Anne Jochum de Vries for Friesch Dagblad
Sep 17 ’19

Provincie kan basis leggen voor gezonde omgeving inwoners

Voor een gezonde en vitale bevolking is een beweegvriendelijke omgeving van groot belang. De sleutel daartoe ligt bij gemeenten en maatschappelijke partijen. Maar de provincie mag wel een inspirator zijn. Daarvoor is de omgevingsvisie nu de plek, ste…

auteur

Get notified of new articles from this auteur