Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arie de Heer, René Heij for Reformatorisch Dagblad
Jul 29 ’20

Stichting ‘Heidelberg’ steunt Bremer predikant

De Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht wil ds. Latzel bezoeken. Intussen werkt adviseur Marius Timmermans aan de vertaling van een boek van de predikant. Vijf vragen aan secretaris Nico Verhoef.

Wat te denken van de kwestie-Latzel?

„In Duitsland is de kerkverlating in de ”Landeskir…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs