Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sara Vandekerckhove for De Morgen
Jun 06 ’21

Seksueel geweld pak je niet aan door daders te ontmenselijken

Sara Vandekerckhove is chef nieuws bij De Morgen.

“Verkrachters zijn beesten. Daar heb ik geen andere naam voor.” Vlaams Minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) deed de uitspraak dit weekend in Gazet van Antwerpen. Ze deed dit naar aanl…

auteur

Get notified of new articles from this auteur