Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alexander Delport for De Tijd
Sep 03 ’19

Frankrijk — Paus mengt zich in euthanasiedebat

Paus Franciscus heeft zich gisteren kritisch uitgelaten in het debat over de levensbeëindiging. 'Euthanasie, ondertussen legaal in verschillende landen, onderschrijft enkel schijnbaar de persoonlijke vrijheid, maar in werkelijkheid gaat ze uit van ee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur