Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anne Metzelaar for Emerce
Dec 04 ’20

Haal het maximale uit Pinterest: vijf tips

Pinterest verschuift langzaam van inspiratieplatform naar koopkanaal. Vijf tips om je bedrijfsaccount te optimaliseren en je bereik te vergroten.

Pinterest laat al een aantal jaar een sterke groei zien. In Nederland heeft Pinterest momenteel 3,5 miljo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur