Article

Dec 28 ’21

Grotere kloof tussen laag- en hoogopgeleide jongeren door corona

Arbeidsmarkt Jonge academici en hbo’ers vinden alweer sneller een baan dan voor de pandemie – zelfs in de horeca. Voor lager opgeleiden blijft de baankans achter, blijkt uit nieuw onderzoek.

De baankansen van hoog- en laagopgeleide jongeren zijn verde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur