Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Menkhorst for Trouw
Jul 03 ’21

Een mat is geen kapsel, het is een levensstijl

Onlangs verscheen de Matlas en werd de Haagse mat toegevoegd als immaterieel erfgoed. De opvallende haarstijl is nog lang niet uit het straatbeeld verdwenen.

Hij kijkt vastberaden in de camera, zijn oogopslag heeft iets weg van een opperhoofd van een …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roos Menkhorst

De Groene Amsterdammer, De Ondernemer, Het Parool, Investico